Ламинат

Сеуште размислувате за поставување на ламинат?Нашите стручнаци се тука да ви помогнат при изборот на ламинат.

Ламинат е една од најпопуларните подн облоги,која се каректеризира како функционална,економска,издржлива и трајна подна облога. Во нашиот салон нудиме повеќе од 100 модели,со што можете да изберете ламинат во склад со вашите желби и потреби. Бидејќи ламинатот е изработен за издржливост можете да бидете сигурни дека нема да се изгреби,вдлабни или свитка,можете да одберете ламинат со различна класа на отпорност AC3,AC4,AC5(се онесува на домашна,полукомерцијална и комерцијална употреба)во обзир земајки го очекуваното употребување на истото.Ламинатот се поставува брзо и едноставно.Идеален е за брзо реновирање на вашиот дом. Одлуката за користење на ламинат ви овозможува минимално вложување со максимален ефект.

Нема таков ламинат!